Here are the areas in which we can advise you

Ons team van advocaten fiscalisten helpt bij het oplossen van alle mogelijke Belgische en internationale problemen in fiscaliteit. Van beleggingsfondsen en holdingstructuren tot de operationele activiteiten van familie- of beursgenoteerde bedrijven, werknemers- en expatdiensten, particuliere klanten, rechtszaken en BTW.

Bedrijfsbelastingen (vennootschappen, rechtspersonen, indirecte belastingen)

Reorganisatie en herstructurering, fusies en overnames, holdingstructuren, private equity, due diligence

Beleggingsfondsen

Onroerend goed

Specifieke regelingen (DBI-aftrek, aftrek voor innovatie, tonnagebelasting, fiscale consolidatie en BTW-eenheid, autonome groeperingen van personen, enz.)

Cash pooling en financieringsstructuren

Bedrijfsontwikkeling (start-ups, internationale ontwikkeling )

Supply-chain (herziening, structurering, verbetering van de cashflow van de indirecte belastingen, vereenvoudigingsregelingen en -formaliteiten)

Fiscale rulings

Hulp bij aangiften (Venn. belasting/RPB/BNI, voorheffingen, fiscale fiches, attesten, DAC6, BTW, enz.).

Bijstand bij belastingcontroles en fiscale geschillen (administratieve en gerechtelijke fasen)

Belasting van verenigingen en stichtingen

Verrekenprijzen

BTW en douane

Voorheffingen

Gewestelijke en lokale belastingen

 

 

Vergoeding en diverse vergoedingen

Toekenning van stock-options en andere afgeleide instrumenten

Bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden (expat-regime)

Stimuleringsregelingen voor managers en medewerkers

Salarisstructurering (internationale mobiliteit, salary split)

 

Fiscaliteit van het vermogen

Transnationale fiscaliteit van de aandeelhouder

Structurering van patrimoniale investeringen

Patromoniale overdracht en controlestructuren

Verandering van woonplaats


Ons team van advocaten fiscalisten helpt bij het oplossen van alle mogelijke Belgische en internationale problemen in fiscaliteit. Van beleggingsfondsen en holdingstructuren tot de operationele activiteiten van familie- of beursgenoteerde bedrijven, werknemers- en expatdiensten, particuliere klanten, rechtszaken en BTW.

Bedrijfsbelastingen (vennootschappen, rechtspersonen, indirecte belastingen)

Reorganisatie en herstructurering, fusies en overnames, holdingstructuren, private equity, due diligence

Beleggingsfondsen

Onroerend goed

Specifieke regelingen (DBI-aftrek, aftrek voor innovatie, tonnagebelasting, fiscale consolidatie en BTW-eenheid, autonome groeperingen van personen, enz.)

Cash pooling en financieringsstructuren

Bedrijfsontwikkeling (start-ups, internationale ontwikkeling )

Supply-chain (herziening, structurering, verbetering van de cashflow van de indirecte belastingen, vereenvoudigingsregelingen en -formaliteiten)

Fiscale rulings

Hulp bij aangiften (Venn. belasting/RPB/BNI, voorheffingen, fiscale fiches, attesten, DAC6, BTW, enz.).

Bijstand bij belastingcontroles en fiscale geschillen (administratieve en gerechtelijke fasen)

Belasting van verenigingen en stichtingen

Verrekenprijzen

BTW en douane

Voorheffingen

Gewestelijke en lokale belastingen

 

 

Vergoeding en diverse vergoedingen

Toekenning van stock-options en andere afgeleide instrumenten

Bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden (expat-regime)

Stimuleringsregelingen voor managers en medewerkers

Salarisstructurering (internationale mobiliteit, salary split)

 

Fiscaliteit van het vermogen

Transnationale fiscaliteit van de aandeelhouder

Structurering van patrimoniale investeringen

Patromoniale overdracht en controlestructuren

Verandering van woonplaats